Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының сайтызы
«... Эчизинге чедир мана...» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
10.05.2014 08:01

Рада Демчик

http://shyn.ru

Бистиң суурувуста кончуг солун, чаптанчыг чаңныг акый бар чүве. Ооң адын Валерий Кыргысович Шөмбүл дээр. Эртем-билии башкы азы культура ажылы-биле холбашпаан-даа болза, улус чонга, аныяк-өскенге төлептиг үлегерлиг кижи.

Хөй улус чыылган байырлалдарга чогаалчы Константин Симоновтуң «Мени мана» деп шүлүүн баштай тыва дылга, оон орус дыл кырынга аянныг номчуп, шээжи-биле чугаалап бээр. Валерий Шөмбүл бо шүлүктү аянныг номчуп турда, улус школачы үезинде орус чогаал кичээлдеринде шээжилеп чораанын сактып келгеш, деңге чугаалай бээрин эскерген мен.

 
 
Писатель яркого и большого таланта PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
08.06.2016 06:56

Литературный музей ТувГУ совместно с Национальным музеем провели мероприятия, посвященные 90-летию поэта, прозаика и переводчика Олега Сувакпита.

Известный тувинский писатель  Сувакпит Олег Одербеевич родился 10 мая 1926 года в местности Баян-Дугай Дзун-Хемчикского кожууна. Окончил Центральную комсомольскую школу, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького, Высшую партийную школу при  ЦК КПСС.

 
 
9-ку класстың доозукчуларының тыва дыл эртеминиң шылгалдазынга кылган хыналда хемчеглерниң материалдары PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
07.03.2017 19:53

Хүндүлүг коллегалар! Бо ажылдарны ТР-ниң Өөредилге яамызының Национал школа сайзырадыр институдунуң сайтызындан октап ап болур силер. http://irnsh.ru/2017/02/28/9-ku-klasstyn-doozukchularynyn-tyva-dyl/

 
   
ШҮЛҮКТЭЭН ДҮРҮМНЕР PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.08.2013 06:15

Ортумак класстарга уруглар тыва дыл кичээлдеринге чамдык дүрүмнерни шээжилээринге бергедежир. Ынчангаштың грамматика материалын элээдилерге солун кылдыр овур-хевир дамчыштыр диргизип, сюжеттиг шүлүкчүгештерже шилчидип чогаадып каарга, оларга сактып алырынга чиик болур дээрзин шенелде бадыткаан. Дараазында шүлүктээн дүрүмнерни башкылар немей чогаадып азы эдип, боттарының ажылынга ажыглай бээр дээрзинге идегелим улуг.

1. Ажык эвес үннерниң үжүктерин шын бижиири.

1.1. Эге дужаал хевиринге баштайгы үннери тыныштыг адаттынар тып, тут, тик, төк, теп, тырт деп кылыг сөстеринден укталган бүгү хевирлерниң эге үннери тыныш чок адаттынар болза-даа, оларның эгезин база-ла т-биле бижиир, чижээ: тып-тывар, тывыш, тывызык; тут-тудар, тудуг, тудугжу, туткууш; тик-тигер; төк-төгер, төктүр; теп-тевер, тептинер, тепкииш, тепсе; тырт- тыртыг, тырткан.

Аңчы ыяш тыпкаш,

Одаг салып, паш тиккен.

Ооз туткууш чокта,

Ажа төктүп, шураан. 

Обновлено 30.08.2013 06:28
 
 
НИКОЛАЙ КУУЛАР. ПЕРЕВОДЧИК МИРА КНИГ PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
28.05.2016 14:26

 

 


ЛЮДИ ЦЕНТРА АЗИИ ЦА №15 (13 — 19 мая 2016)

Николай Куулар. Переводчик мира книг

 

 

 

 

 

 

 

Николай Шагдыр-оолович Куулар – главный редактор Тувинского книжного издательства, народный писатель республики, этого звания он удостоен в 2014 году.

Еще он – литературный переводчик шедевров мировой литературы на тувинский язык. Широкий диапазон – стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, Александра Блока, Бориса Пастернака, Рабиндраната Тагора, Бо Цзюйи, Омара Хайяма, Николая Рубцова, Юрия Кузнецова. Проза Далай-Ламы четырнадцатого, Рюноскэ Акутагавы, Чингиза Айтматова.

 

А самый масштабный труд Николая Куулара – перевод на тувинский язык Библии, он занял двадцать лет его жизни.
Обновлено 28.05.2016 14:33
 
   


Страница 2 из 40
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ