Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының сайтызы
Вышел в свет специальный выпуск старейшего литературного журнала России «Сибирские огни» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
28.12.2014 22:50

По инф. Мининформсвязи РТ

Вышел в свет специальный выпуск старейшего литературного журнала России «Сибирские огни» с обширным разделом, посвященным творчеству писателей Республики Тыва. Тува открывает новый амбициозный проект «толстяка», «Литературную карту Сибири», миссия которого – представить все регионы федерального округа.

Обновлено 28.12.2014 22:52
 
 
Викторина "Кым сен, Тывыкы?" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.12.2016 06:06

Тываның улустуң чогаалчызы Салчак Калбакхөрекович Токаның төрүттүнгенинден бээр 2016 чылдың декабрь 15-те 115 чыл оюн демдеглээр бис. Бо талазы-биле республикада хемчеглер эгелей берген. ТР-ниң Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязы  "Кым сен, Тывыкы?" деп викторинаны өөреникчилер, студентилер аразынга  чарлап тур.

Обновлено 02.12.2016 08:22
 
 
Л.Х.Ооржактың төрээн чогаалга ажылчын кыдыраажынга үнелел PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.11.2014 07:38

Тыва литератураны ортумак школаларга башкылаарының методиказында ам-даа чедир кылдынмайн турар ажылдар бар. Оларның бирээзинге «Төрээн (тыва) чогаал» деп өөредилге номнарынга немелде болур ажылчын кыдырааштарны чогаадып, чырыкче үндүрери хамааржыр. Ындыг угланыышкын-биле Бавуу-Сюрюн М.В. база Ооржак Л.Х. олар филологтуг эвес профильдиг 11-ги клазынга тыва чогаалга «Ажылчын кыдыраашты» 2011 чылда парлаткан.

Л. Х. Ооржактың 5-ки класска төрээн чогаал эртеминге ажылчын кыдыраажы  ук класска Кужугет М.А., Ооржак Л.Х., Чамзырын Е.Т., Шаалы А.С. оларның тургусканы “Төрээн чогаал” (Кызыл, 2013) деп чаа өөредилге ному-биле кады  өөредилге-методиктиг комплекстиң бир кезээ бооп турар. 

Обновлено 01.11.2014 07:56
 
   
Положение республиканского конкурса методических разработок «Тыва дылым – ɵртек билбес байлакшылым» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
29.11.2016 19:16

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса методических разработок «Тыва дылым ɵртек билбес байлакшылым» (далее – Конкурс), его организационное обеспечение, условия участия в Конкурсе и определения победителей и призеров Конкурса.

1.2. Учредителем Конкурса является Ассоциация учителей тувинского языка и литературы Республики Тыва.  Конкурсная площадка - http://тывадыл.рф

1.3. Конкурс является республиканским, дистанционным, постоянно действующим, проводится с использованием интернет - технологий.

 
 
«ЧОЙГАН, ПӨШТҮГ КАРА-ХӨЛДҮҢ ЧОРГААР ОГЛУ…» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.10.2014 21:08

Сайлыкмаа Комбу, чечен чогаал шинчилекчизи.

Чогаалчы Виктор Сагаан-оолдуң амыдыралының эртип келген оруктары төрээн Тывазының төөгүзүнүң, хөгжүлде-сайзыралының оруу болур. Ол — Таңды Тывага төрүттүнген, Тыва Арат Республика, Тыва автономнуг область, Тыва Совет Социалистиг Респуб­лика база Тыва Республика үезинде чурттап-ажылдап чораан төөгүнүң кижилериниң бирээзи.

Элээди шаа четкелек чорда, бүгү Тываның арат чонунга үжүк-бижик өөредип, бижик чок чорукту узуткаар дээн шимчээшкин эгелей берген. Ынчан Салчак Сагаан-оол үзеп каан калбак ыяшка болгаш ак харга шывык хаак-биле үжүктерни чуруп, бижип, шиңгээдип алгаш, ол үеде Бай-Тайга болгаш Барыын-Хемчик чаңгыс кожуун болуп турганындан кожуун төвү Кызыл-Мажалыкка кээп, эге школаның өөреникчизи апарган. Үениң маңы ындыг турган: эге школаны доозуптарга-ла, «эртемниг болганы» дээш, оларны башкыладыры-биле чер-чуртунче чорудуптар. Салчак Сагаан-оолга база-ла ындыг үүле онаашкан. Өскен-төрээн Алаш бажы Даштыг-Хөл чоок-кавызынга аревэчи аныяк эш-өөрү-биле чонну үжүк-бижикке өөредип, үе-шагның өске-даа чаа-чаа ажыл-ижиниң эгелекчилериниң бирээзи апарган.

 
   


Страница 6 из 40
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ