Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының сайтызы
Амыдыралдың школазы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
20.01.2013 18:29

Галина Маспык-оол

Өске эш-өөрнүң ажы-төлү дөрт-беш демдектерге өөренип турда, силерниң оглуңар чүге ийилээрил? Кончуурунче далашпаңар…

Кайгамчыктыг үш-демдектиглер

Альберт Эйнштейнниң ада-иези оглунуң келир үези аяс, чырык боор дээрзинге улуг дыка бүзүревейн турганнар. Ооң чугаазы орай үнген, сайзыралы оожум, гимназияга ортумак өөредилгелиг. Башкыларны Альберт кичээл үезинде өскээр чардыгар, тайылбыр дыңнавас, айтырыглар салып, башкы-биле маргыжып туруп бээрин ада-иеге дыңнадып хомудааннар. Түңнелинде ооң демдектери, билиглери-даа ортумак деңнелдиң болганындан ачазы оглун угааны арай хирелиг деп бодап, оода-ла бөдүүн ажылга канчап киирип каарыл деп муңгарап турган.

 
 
Сат Бүрзекейниң 100 харлаанынга тураскаадып... PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.01.2013 16:10

 

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан

2012 чылдың декабрь 17-18 хүннеринде Чөөн-Хемчик кожуунга фронтучу Сат Бүрзекейниң 100 харлаанынга тураскааткан байырлыг хемчеглер эрткен. Ону Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының база тыва эки турачыларның салгалдары ниитилелдиң эгелээшкини-биле организастаан.

Сат Бүрзекей Сурас оглу 1912 чылдың август 22-де Даа кожууннуң Хөндергей сумузунуң Чаш-Терек деп черге тараажы, малчын Сат Сурастың өг-бүлезинге төрүттүнген. Ол бичиизинден-не орлан-шоваа, эрес-кежээ, шимченгир аажы-чаңы-биле ады алгаан Ыраажы-Хемниң эриин дургаар эштип, ойнап, балыктап өзүп келген. Шору эр апаргаш, шары-буга мунуп, черни чарып, тарааны бастырып, бодунуң баштайгы күш-ажылчы базымнарын эгелээн.

Тывага үжүк-бижикке өөренир калбак шимчээшкинге Сат Бүрзекей идепкейлиг киришкен. Эге билиглерни шиңгээдип апкаш, боду улус-чонну үжүк-бижикке өөредип турган. Чадаанага чурттап турган орус чон-биле эп-найыралдыг эдержип, харылзажып турганындан орус дылды шору билир кылдыр өөренип апкан.

Обновлено 17.01.2013 16:14
 
 
Презентация переведенной на тувинский язык Николаем Кууларом книги "Искусство быть счастливым на работе" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
05.01.2013 08:34

Саяна Монгуш, Сохраним Тибет!

Накануне новогодних праздников в Кызыле за чашкой горячего чая собрались "Друзья Тибета", пригласившие к себе столько интересных гостей, что получилось целое заседание Клуба интернациональной дружбы. Главными событиями вечера были запланированы видеопрезентация о походе на Эверест известного альпиниста Маадыр-оола Ховалыга с командой соратников и презентация переведенной на тувинский язык Николаем Кууларом книги "Искусство быть счастливым на работе" американского психолога Говарда Катлера на основе бесед с Его Святейшеством Далай-ламой.

Обновлено 05.01.2013 08:39
 
   
Александр Шоюңнуң инчееэнде чүү барыл? PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.01.2013 21:23

Чогаалчы Александр Шоюңнуң "Инчееэмде олчаларым" деп (2011) уругларга бижээни проза номунда чечен чугаалар, очулгалардан (А.Чеховтуң "Эрттир дузапкан", "Хористка" база Ю. Яковлевтиң "Маринаже чагаа", "Мээң ыдымны өлүрүп каан"), аңгыда "Амыдырал- демисел", "Бир-ле катап кышкы эзимге" деп ийи шиилери парлаттынган.

"Амыдырал- демисел" деп 2 кезектиг, 8 көргүзүглүг шииде  школа амыдыралын чырыткан болза, а "Бир-ле катап кышкы эзимге" деп шииде тоолчургу Чаа чыл дугайында бижээн. Киржикчилери: 1-ги, 2-ги Харжыгаш, Соок-Ирей, Бичии Соок, Чайынды, 1-ги Шиви, 2-ги Шиви, Койгун, 1-ги Койгун, 2-ги Койгун, 3-кү Койгун, 1-ги Оор, 2-ги Оор, 3-кү Оор.

Уругларның ынак чогаалчызының чаа номун Тываның Ю.Ш.Кюнзегеш аттыг ном  үндүрер чериниң бүүзезинден садып ап болур.

Обновлено 01.01.2013 21:38
 
   


Страница 40 из 40
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ