Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Кол арын
Орус дылдан эрги үлегерлээшкиннер PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
25.09.2016 09:28

 
 
Ассоциация кежигүннериниң даңзызы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
25.08.2016 16:14

2016 чылдың август 25-тиң байдалы-биле.

Кызыл хоорай

1. Ооржак Лидия Хорагаевна, НШСИ, методист.

2. Кужугет Мария Амын-ооловна, ТывКУ, Литературлуг музейниң эргелекчизи.

3. Сарыглар Татьяна Сереновна, Кызылдың №38 уруглар сады, кижизидикчи башкы.

4.Куулар Елена Мандан-ооловна, ТывКУ, ниити дыл эртемнериниң доцентизи, ф.э.к.

Обновлено 03.09.2016 14:07
 
 
Тыва дылывыс сайзыразын-на! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
18.08.2016 20:07

Обновлено 18.08.2016 20:11
 
   
Ассоцияциявыстың албан ёзу-биле документилери - холувуста PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
12.08.2016 13:44

 
 
Төгерик ширээ: тыва орфография, пунктуация болгаш орфоэпия PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
30.06.2016 16:13

2016 чылдың июнь 29-та Тыва үндезин культура төвүнге  Тываның гуманитарлыг эртем шинчилел институдунуң тыва дыл секторунуң удуртулгазы-биле "Амгы тыва дылдың орфоэпия болгаш орфографиязында чидиг айтырыглар" деп темалыг "төгерик ширээниң" ажылынга эртемденнер, башкылар, республиканың  шүүгү чериниң очулдурукчулары, чогаалчылар, журналистер дээш 50 ажыг улус идепкейлиг киришкен. Кол айтырыгларга киирилде кылдыр ТР-ниң Чазааның оралакчызы, филология эртемнериниң доктору К.А.Бичелдей база ТИГПИ-ниң дыл секторунуң эрегелекчизи, филология эртемнериниң кандидады Н.Ч. Серээдар олар илеткелдерин чыылганнар дыңнаан.

Обновлено 30.06.2016 17:01
 
   
В ТувГУ прошла встреча с д.ф.н., профессором Горно-Алтайского госуниверситета Ниной Киндиковой PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
23.06.2016 14:56

В главном корпусе ТувГУ прошла лекция доктора филологических наук, профессора Горно-Алтайского госуниверситета Нины Киндиковой для преподавателей филоло

гического факультета и пединститута по проблемам тюркоязычных литератур Сибири. В Туву Нина Михайловна приехала по приглашению филологического факультета в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии филфака ТувГУ.

 
 
Ассоциациявыстың ажылы шуудап-ла турзунам!!! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
14.06.2016 22:19

 
   
К 90-летию писателя Олега Сувакпита PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
09.06.2016 07:11

Тувинская правда

К 90-летию писателя Олега Сувакпита Детская литература — особый раздел искусства слова, особая область художественного мышления. Специфика ее — в соотнесении изображения жизни с характером художественного видения и освоения действительности ребенком, с природой детского сознания.
 
   


Страница 3 из 25
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ