Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Литературлуг музей ажыттынган PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.12.2011 05:37

Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал ортумак школазынга 2011 чылдың  декабрь 8-те төөгүлүг болуушкун болган. Ол чүл дээрге тыва дыл болгаш чогаал кабинедин Бай-Тайга чурттуг чогаалчылар болгаш чогаал шинчээчилерининге тураскааткан музей-класс кылдыр амгы үениң негелделеринге дүүштүр эде дерип  ажыткан. Школада чурт-шинчилел музейиниң бир булуңчугажындан эгелээш, аңгы классче шилчээн бо музейни аныяк башкы Сайлыкмаа Доос удуртуп турар.  Ол өөрүнчүг байырлалга кожууннуң өөредилге килдизиниң эргелекчизи Байлак Салчаковна, кожууннуң тыва дыл башкылары, ТГШИ-ниң эртем ажылдакчызы Р. Донгак, шүлүкчүлер С.Самбый-оол, К.Салчак, Л.Делег-оол база бо чүүлдүң автору киржип, чон-биле ужурашкан.

Ооң дугайында тодаргайы-биле бо чүүлдүң автору  немей бижиирин даанып тур.

Обновлено 19.12.2011 21:37
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ