Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

“Чалым-Хаяның” чаа тыныжы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
10.02.2012 20:19

 

Тываның В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының кол режиссеру, РФ-тиң алдарлыг артизи, Тываның Улустуң артизи Алексей Ооржак, Тываның чогаалчылар эвилелиниң даргазы, Улустуң чогаалчызы Эдуард Мижит, Россияның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Россияның Чогаалчылар болгаш Журналистер эвилелдериниң кежигүнү Чылгычы Ондар олар тыва драматургияның амгы үеде байдалын өөренип көргеш, аныяк шии чогаалчыларын белеткээр сорулга салып, төөгүлүг  “Чалым-Хая” бөлгүмүн катап тургускан.

Бөлгүмнүң таныштырылга кичээли февраль 4-те Тываның В.Ш.Көк-оол аттыг национал театрынга болуп эрткен. Аңаа ТывКУ-нуң филология факультединиң тыва дыл болгаш литература салбырының 4-кү курузунуң бирги бөлүүнүң студентилери болгаш өске-даа аныяктар өөренир күзелин илередип, улуг сонуургал-биле келгеннер. Бирги кичээлге театр уран чүүлүнүң , шии чогаалының хевирлериниң, оларны бижиир аргаларының дугайында теоретиктиг билиишкиннерден аңгыда, башкылар боттарының база делегейниң алдарлыг драматургтарының арга-дуржулгазындан чижектерни киирип тургаш, солун тайылбырларны кылганнар...

Бөлгүмнүң кичээлдери айда ийи катап болур. Уруглар баштайгы дээрезинде чаңгыс, а чыл төнчүзүнде ийи көжегелиг шиилерни бижип шенээрлер. Өөредилге төлевир чок дээрзин демдеглээр апаар. Ол дээрге үстүнде адаанывыс театрның кол режиссерунуң болгаш амгы үеде тыва шии жанрында ажылдап чоруур чогаалчыларывыстың тыва культураның келир үези дээш амы-хууда сагыш човаашкыны-дыр.

Шончалай Мааты-оол.

“Шын”, №13, 2012 чылдың февраль 9.

 

Обновлено 10.02.2012 20:24
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ