Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Бады Салбырын тиилекчи болган! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
16.12.2016 06:08

Тываның улустуң чогаалчызы Салчак Калбакхөрекович Токаның төрүттүнгенинден бээр 2016 чылдың декабрь 15-те 115 чыл оюн демдеглээн. Бо талазы-биле республикада хемчеглер эгелей берген. ТР-ниң Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязы  "Кым сен, Тывыкы?" деп викторинаны декабрь 1-ден 15-ке чедир республикага школачылар аразынга  чарлаан турган.

Ниитизи-биле  30 ажыг школачы Бай-Тайга, Улуг-Хем, Бии-Хем, Тес-Хем база Кызыл хоорайның школаларындан  киришкен. Тес-хемчилер  эн-не идепкейлиг болганнар, ук кожууннун уруглар библиотеказынын ажылдакчыларынга конкурстун эрттирикчилери четтиргенин илередип тур.

Чурукта: Бады башкызы Алефтина Чадамба-биле.

Мɵɵрейниң түңнелдери:

 

1. Салбырын Бады Шораанович, Кызылдың Т.Б.Кечил-оол аттыг №3 школазының 11-ги классчызы.

2. Иргит Чинчи Данияровна, Бии-Хем кожууннун В.Ян аттыг Ɵɵк ортумак школазының 9-ку классчызы.

3. Салчак Саглаана Артышовна, Бай-Тайга кожууннун Н.С.Конгар аттыг школазынын 7-ги классчызы.

 

4. Монгуш Долума Артышовна, Кызылдын №11 школазынын 10-гу классчызы.

Эр-хейлер!!!

Викторинаның шупту киржикчилеринге сертификаттарны чорудуп бээр бис. Бисче почта адрезин дарый октап бээрин диледивис.


ШЫН ХАРЫЫЛАР:

1. Кол Тывыкы Сурасович.

2. Кол Кадынай

3. А.Пальмбах

4. «Араттыӊ сөзүн» 20 ажыг дылдарже очулдурган: орус, моол, украин, якут, бурят, эстон, казах, киргиз, узбек, алтай, хакас, коми, англи, немец, испан, болгар, венгр, поляк, кыдат, хинди болгаш оон-даа өске.

5. Москва хоорай, КУТВ (Чөөн чүк улустарыныӊ коммунистиг университеди)

6. «Хɵлечиктиң човулаңы».

7 «Чоннун оглу»

9. 1973 чылдан тура.

10. А.С.Пушкинниң шүлүктерин очулдурган.

11. Харыызы: К-Э.Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем», роман-эпопея, алдын том,  ар.141. Кызыл, 1992).

12. И.Кузнецов. «Саяндан Ровно чедир». Кызыл, 1983.

13. Бɵрү.

14. Тываның симфониктиг оркестрин база оске-даа культура одагларын тургускан.

15. Красных партизан, 13.

16. Кызыл, Чадаана, Эрзин, Сарыг-Сеп.

17. Валентин Тока «Никто пути пройденного у нас не отберет»

18. «Донгур-оол»

19. Бронтой Бедюров.

 

20. Виктор.

 

Обновлено 18.12.2016 13:34
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ