Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

2017 чылдың Шагаа байырлалынга тураскааткан республика чергелиг "Алдын кажык” деп мөөрейниң саавыыры: PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
29.11.2016 19:14

1.Ниити кезээ:

Кажык дээрге алды чүзүн мал. Амыдырал-чуртталганың кежик-чолу.  Кажыктың тургузуунда шаандан тура өгбелеривистен дамчып келген онзагай хевирлер илереттинген: аът, инек, хой, өшкү, теве, сарлык

 

2 Мөөрейниң сорулгазы

Тыва үндезин культура төвү чонувустуң бурун шагдан бээр сагып чораан езу-чаңчылдарын, аас чогаалын, тыва оюннарын кадагалаар, сайзырадыр, нептередир сорулга-биле ук мөөрейни эрттирип турар.

3. Мөөрейниң киржикчилеринге негелделер:

1. Республиканың ортумак ниити билиг школаларының 8 класс сургуулдарының аразынга болур;

2. Школа бүрүзүнден бөлүктерни четчелээр (бир бөлүкке-ле 5 сургуул турар);

3. Бөлүк бүрүзү тыва хептиг болуру чугула, база бөлүктүң адын, сүлде демдээн тургузуп белеткээр;

4. Киржикчи бүрүзү айтырыглыг, ийиги  болгаш үшкү кезээнге киржири албан;

Бирги кезээ: таныштыралга  (шүлүктеп, кожамыктап тургаш, бөлүүн таныштырар);

Ийиги кезээ: тыва аас чогаалдың хевирлеринден (бодалгалыг тывызык, тывызык, дүрген чугаа, узун тыныш, үлегер домак, тоол, чечен-мергеннежири, йөрээл, хөөмей-сыгыт, тыва хөгжүм херексели) нарын айтырыгларга шын харыылап, херек кырында онзагайлап, көргүзер (бөлүктүң бир киржикчизи долу харыыны бээр);

Үшкү кезээ: тыва езу-чаңчылдың хевирлеринден (саң, дойлар, дагылгалар, тыва хеп, тыва дериг-херексел, тыва ак чемнер) нарын айтырыгларга шын харыылап, херек кырында онзагайлап көргүзер (бөлүктүң бир киржикчизи долу харыыны бээр);

Дөрткү кезээ: тыва оюннарга мөөрейлер: кажыкка бодалажыр, аът чарыштырар, тевек тевер (бөлүк бүрүзүнден бир кижи  киржир).

Шииткекчилерге  негелделер:

- Мөөрейниң шииткекчилери салыр айтырыгларын белеткээш, чүгле мөөрей үезинде уштуп салыр;

-  Харыылап эгелээр бөлүктерни илередирде, дөрт кажыкты чурум аайы-биле  октадып тургаш, кайы бөлүк мурнай аът дүжүрер, ол бөлүк эгелээр, өскелерин база аразындан аът дүжүрүп тургаш, тодарадыр;

-  Ийиги айтырыгга ийи дугаар бөлүк харыылап эгелээр, үшкү айтырыгны ооң соонда бөлүк дээш, чурум уламчылап чоруп каар;

-  Айтырыг бүрүзүнге  киржикчи бөлүктер белеткенип алыры-биле бир минутаны бээр. Харыылап турар бөлүк чугаазын саададып болбас, үзүк чок харыыны бээр. Харыы үстүр болза-ла, дараазында бөлүкче шииткекчи микрофонун дамчыдар эргези бар. Бир эвес мөөрейниң ийиги болгаш үшкү кезээниң айтырыгларынга харыы долу эвес болза, өске бөлүктер немеп болур. Ол дээрге-ле бөлүүнге немелде кажыктар ажылдап алыры;

- 1, 2, 3-кү мөөрейлерге шииткекчилер долу харыы берген бөлүкке 4 кажыкты бээр, оон дараазында бөлүктерге 3, 2, 1 кажыктарны тыпсыр. Немелде харыы берген бөлүктерге 1 кажыкты бээр;

- 4-кү мөөрейге тиилээн бөлүкке бода малдың кажыын тыпсыр. Бода малдың кажыы 5 хой кажыынга онаажып турар;

- мөөрейниң тиилекчи бөлүүн тодарадырда, бөлүк бүрүзүнүң оюннуң 4 кезээнге ажылдап алган  кажыының санын санаар. Кайы бөлүктүң кажыының саны хөй, ол бөлүк тиилекчи болур.

Болур чери болгаш үези: Тыва улустуң езу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвү, 2017 чылдың Шагаа чаазында.

Мөөрейниң түңнелинге дараазында шаңналдарны тыпсыр:

- Дээди шаңнал – Гран-При;

- I, II, III чергениң лауреаттары;

- Номинациялар.

Харылзажыр телефоннар: Адрес: 667000 Тыва Республика, Кызыл хоорай, Ленина кудумчузу, 7;

тел.: 8(394-22)2-23-54, 8(394-22)2-35-54; e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

“Алдын кажык” деп мөөрейниң чижээ бо шөлүгде: https://yadi.sk/mail/?hash=XBidrqkmlwZiB6%2BhpB3F2LyvqBGF2z%2BMgJ%2B%2BcO901QM%3D

 

Обновлено 29.11.2016 19:22
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ