Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Ассоциация кежигүннериниң даңзызы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
25.08.2016 16:14

2016 чылдың август 25-тиң байдалы-биле.

Кызыл хоорай

1. Ооржак Лидия Хорагаевна, НШСИ, методист.

2. Кужугет Мария Амын-ооловна, ТывКУ, Литературлуг музейниң эргелекчизи.

3. Сарыглар Татьяна Сереновна, Кызылдың №38 уруглар сады, кижизидикчи башкы.

4.Куулар Елена Мандан-ооловна, ТывКУ, ниити дыл эртемнериниң доцентизи, ф.э.к.

 

Кызыл кожуун

1. Сарыглар Светлана Чадаалайевна, Б.И.Араптан аттыг Сукпак ОШ. (МК даргазы).

2. Сарыглар Саяна Владимировна, Б.И.Араптан аттыг Сукпак ОШ.

 

3. Аптыы Уренча Маннаевна, Б.И.Араптан аттыг Сукпак ОШ.

4. Ондар Караймаа Караанайовна, Каа-Хем суурнун Т.Б.Куулар аттыг  №2 ОШ.

5. Монгуш Айлана Борбак-ооловна, Каа-Хем суурнун Т.Б.Куулар аттыг  №2 ОШ.

6. Куулар Алла Алдын-ооловна, Каа-Хем суурнун Т.Б.Куулар аттыг  №2 ОШ.

7. Эрендей Ай-Херел Артурович, Каа-Хем суурнун Т.Б.Куулар аттыг  №2 ОШ.

8. Чанзынмаа Саяна Кагай-ооловна, Баян-Кол ОШ.

9. Биче-оол Ирина Эрес-ооловна, Терлиг-Хая ОШ.

10. Ондар Аяна Ивановна, Терлиг-Хая ОШ.

Бай-Тайга

1. Болат Екатерина Монмеевна, Тээли №1 ОШ. (кожууннуң МК даргазы).

2. Доос Сайлыкмаа Малчын-ооловна, Бай-Тал ОШ.

3. Дамбый Алефтина Александровна, Бай-Тал ОШ.

4. Иргит Шончалай Борисовна, Бай-Тал ОШ.

5. Салчак Анна Шожаповна, Хемчик ОШ.

6. Хертек Алимаа Арбай-ооловна, Хемчик ОШ.

Бии-Хем кожуун

1. Ооржак Менги Нагаан-оолович, Тураннын №2 ОШ. (Кожууннуң МК даргазы).

2. Сат Александр Маадыр-оолович, Тураннын №2 ОШ.

3. Ооржак Анай-Хаак Владимировна, Өөк ОШ.

4. Ооржак Лариса Александровна, Аржаан ОШ.

5. Чомаа Светлана Чымбаевна, Суш ОШ.

6. Маады Урана Ондаровна, Сесерлиг ОШ.

7. Монге Зоя Ивановна, Сесерлиг ОШ.

8. Монге Ай-Суу Владимировна, Суш ОШ.

Чөөн-Хемчик кожуун

1. Шилова Чаяана Чадамбаевна, Чадаананың №2 ОШ, кожууннуң тыва дыл башкыларынын удуртукчузу.

2. Ховалыг Людмила Чылбаковна, Чадаананың №1 ОШ.

3. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна, Бажын-Алаак ОШ.

4. Кужугет Шончалай Ивановна, Баян-Тала ОШ.

5. Сегленмей Людмила Октек-ооловна, Чадаананың №3 ОШ.

6. Монгуш Чаяана Анатольевна, Хөндергей ОШ.

7. Деге Борбаанай Ондаровна, Хорум-Даг ОШ.

8. Куулар Урана Серен-ооловна, Чадаананын №1 ОШ.

9. Монгуш Севилбаа Сюрюн-ооловна, Чадаананың №4 ОШ.

10. Ондар Шенне Болат-ооловна, Ийме ОШ.

Тере-Хөл кожуун

1. Найдан Чечек Холбааловна, Кунгуртуг ОШ.

2. Хорлук Елена Каадыр-ооловна, Кунгуртуг ОШ.

3. Доржу Дарыймаа Дадар-ооловна, Кунгуртуг ОШ.

4. Дыгый-оол Уранмаа Александровна, Кунгуртуг ОШ.

Таңды кожуун

1.Оюн Зинаида Овеш-ооловна (кожууннуң методкаттыжыышкын даргазы)

2. Монгуш Руслана Сынгиевна, Межегей ОШ.

3. Чанзалай Оюмаа Николаевна, Балгазын ОШ.

4. Доржу Марта Оюновна, Владимировка ОШ.

5. Уйнуколова Сай-Суу Начын-ооловна, Балгазын ОШ.

6. Ынаалай Ульяна Анатольевна, Балгазын ОШ.

7. Монгуш Лариса Овеш-ооловна, Бай-Хаак ОШ.

 

Тес-Хем кожуун

1. Сады Урана Николаевна, Кызыл-Чыраа ОШ, кожууннун тыва дыл башкыларынын удуртукчузу.

2. Сырат Сайлык Бугалдыровна, Чыргалданды ОШ.

Өвүр кожуун

1. Донгак Уран Ыспан-ооловна, Дус-Даг ОШ, кожууннун тыва дыл башкыларынын удуртукчузу.

Чаа-Хөл кожуун

1. Даваа Аянмаа Юрьевна. Чаа-Хөл ОШ. (Кожууннуң МК даргазы).

2. Сат Надежда Монгушовна, Ак-Туруг ОШ.

3. Ооржак Октябрина Борисовна. Чаа-Хөл. ОШ.

Чеди-Хөл  кожуун

1.Оюн Зоя Даржаевна (кожууннуң МК удуртукчузу).

2. Ховалыг Алла Когеловна.

3. Кунгаа Долчанмаа Кыргысовна.

4. Ондар Саяна Экер-ооловна.

5. Ховалыг Октябрина Алексеевна.

6. Донгак Олимпиада Сергеевна.

Каа-Хем кожуун

1. Минчит-оол Саяна Маскай-ооловна

2. Ховалыг Чойгана Оюн-ооловна

3. Балчый Чечен Эрес-ооловна

 

Хүндүткел-биле, баштаар черниң кежигүннери.


Обновлено 03.09.2016 14:07
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Комментарии  

 
0 #1 Саян 03.09.2016 20:43
Сут-Холден кижилер чок чуве бе ?
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ