Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Салчак Токаның ады-биле PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.02.2012 22:31

С.К.Токаның ажыл-амыдыралының, чогаадыкчы ижиниң дугайында хөй-хөй сактыышкыннар, маргылдаалыг айтырыглар көдүрген чүүлдер солун-сеткүүлдерге удаа-дараа парлаттынып келген. Ооң овур-хевири чечен чогаалда, чурулга уран чүүлүнүң хевирлеринде кадагалаттынып арткан. Оон аңгыда Салчак Токаның ады-биле совет үеде совхозту адаан турган, а амгы үеде Кызыл, Чадаана хоорайларда, Чөөн-Хемчиктиң Хайыраканда, Кызыл кожууннуң Сукпак суурда, Өвүрнүң Солчур база Хандагайты суурларында, Таңды кожууннуң Суг-Бажында (Кочетово), Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда, Эрзин кожууннуң Сарыг-Булуң база Эрзин суурларында кудумчулар ооң адын эдилевишаан.

Чогаалчының чуртунда, Мерген суурда база Сарыг-Септе, Мергенская деп кудумчулар база бар. Сарыг-Септиң ийи дугаар тыва школазы С.К. Токаның адын эдилээн. Мөңгүн-Тайгада Тока-Чалым деп хая бар. Ол Каргы бар чорааш, шуурганга таварышкаш, аңаа хонган дижир. Ол дугайында  ооң "Каргыга чорааным" деп очеригинден номчуп болур.

 

Обновлено 13.11.2012 17:46
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ