Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Байкара Хөвеңмейниң 100 харлаанынга тураскааткан уран номчулга мөөрейи болуп эрткен PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
09.03.2015 12:16

Тыва литератураның үндезилекчилериниң бирээзи, тыва публицистика жанрының база фантастика, юморнуң эгелекчизи Байкара Дамчаевич Хөвеңмейниң төрүттүнгенинден бээр 100 чыл болганы Россияда литература чылы-биле база капсырлажып турары таварылга эвес. Баян-Кол чоокка чаа чедир-ле Бии-Хем кожуунга хамааржып турган болгаш, бии-хемчилер Б. Хөвеңмейни чаңгыс чер-чуртуу кылдыр санап, чоргаарланып чоруурлар.

Бии-Хем кожууннуң тыва дыл болгаш чогаал башкыларының планын езугаар Б. Хөвеңмейниң чогаалдарынга кожуун чергелиг уран номчулга мөөрейин 2015 чылдың февраль 6-да Туранның №2 ортумак школазының баазазынга кожууннуң өөредилге килдизиниң методкабинет эргелекчизи Анай-оол Д.И. база ол школаның тыва дыл, чогаал башкылары  бедик деңнелге организастап эрттирген. Бисте, Туранның №2 школазында, чогаалчының оглу Хөвенмей Валентин Байкараевич физика башкылап, ооң өөнүң ишти Хөвенмей Лидия Михайловна директорлап ажылдап чоруурлар. Бо улуг хемчегниң деткикчилери база олар бооп,  аалчыларны, киржикчилерни ашкарып-чемгерери база акша шаңналдарны тыпсырынга чедир бүрүнү-биле хүлээнип ап, улуг ажылды чорутканнар.

Тываның улустуң чогаалчызы Н.Ш.Куулар, РФ-тиң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, ТывКУ-нуң Литература музейиниң эргелекчизи М.А.Күжүгет, ТывКУ-нуң  тыва филология кафедразының башкылары Е.Т.Чамзырын, Н.Д. Сувандии, Е.М.Куулар база ТывКУ-уң тыва дыл болгаш  чогаал салбырының сургуулдары, университеттиң "Сорунза" аттыг чечен чогаал бөлгүмүнүң киржикчилери  хемчегниң хүндүлүг аалчылары бооп, жюриниң  белен эвес ажылын күүсеткеннер.

Мөөрейге кожууннуң школаларының 4-11  класстарындан ниитизи-биле 30 өөреникчи киржип, уран номчулгазын бараалгатканнар. Чидиг демсиелдиң түңнелинде дараазында тиилекчилер илерээн.

 

1-ги бөлүк - 4-5 класстар:

1. Хензиг-оол Алдын-Сай, Туран, 5 кл. Башкызы Ооржак М.Н.

2. Чооду Аюш, Суш, 5 кл. Башкызы Чомаа С.Ч.

3. Насак-Доржу Александра, Аржаан, 5 кл. Башкызы Ооржак Л.А.

2-ги бөлүк - 6-7 класстар:

1. Байкара Хорагай, Туран, 7 кл. Башкызы Ооржак М.Н.

2. Пиче-оол Диана, 7 кл.Хадын. Башкызы Монгуш Л.М.

3. Маады Тумен, 7 кл. Сесерлиг. Башкызы Маады У.О.

3-кү бөлүк - 8-9 класстар:

1. Ооржак Милана, Хадын, 8 кл. Башкызы Монгуш Л.М.

2. Картай-оол Угер, Тарлаг, 8 кл. Башкызы Байкара Л.Д.

3. Ооржак Алдына, Туран, 8 кл. Башкызы Суктар А.Б.

4-кү бөлүк - 10-11 класстар:

1. Бадарчы Анай-Хаак, Сесерлиг, 11 кл. Башкызы М=нге З. И.

2. Очур Аяна, Туран, 11 кл. Башкызы Ооржак М.Н.

3. Кужугет Наталья, Өөк. 11 кл. Башкызы Ооржак А-Х.В.

Жюри: чогаалчылар Н.Ш.Куулар, М.А.Кужугет база студент  Алексей Кол.

Уран номчулга мөөрейиниң тернииннери.

Мөөрейниң хүндүлүг  аалчылары база башкылар.

Чогаалчының оглу Валентин Байкараевич Хөвенмей.

ТывКУ-нуң башкылары база студентилери В.Б. Хөвенмей-биле.

6-7 класстар аразынга тиилекчи Байкара Хорагай (№2 школа)

 

Обновлено 09.03.2015 13:05
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ