Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

«Тыва литератураның төөгүзүнүң» таныштырылгазы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
28.12.2014 22:56

Декабрь 3-те Тыва Үндезин культура төвүнге Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институду «Тыва литератураның төөгүзү. I-том. Үндезин дөстер. Тыва Арат Республиканың чечен чогаалы (1921-1944)» деп номнуң таныштырылгазын эрттирген. Аңаа чогаалчылар, эртемденнер, башкылар болгаш ТывКУ-нуң тыва болгаш ниити дылдар кафедразының сургуулдары киришкен.

Байырлалды ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды, филология эртемнериниң доктору К.А. Бичелдей ажыдып, монографияның авторларынга болгаш чыылганнарга байыр чедиргеш, ук ном РФ-тиң Президентизи В.В. Путинниң чарлааны Литература чылының (2015) бүдүүзүнде бүгү тыва чонга кайгамчык улуг белек-тир дээрзин демдеглээн. Ол ышкаш сайыт чечен чогаал шинчилекчилериниң колективтиг ажылын бедик деңнелге үнелээш, төлевилелдиң удуртукчузу ТГШИ-ниң эртем секретары, филология эртемнериниң кандидады Л.С. Мижитке тыва чечен чогаал шинчилелинге киирген үлүг-хуузу дээш «Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чыл ою» Хүндүлел демдээн тывыскан. Каадыр-оол Алексеевич чечен чогаал шинчилекчилеринге «Тыва литератураның төөгүзүнүң» II-ги томун база дарый бижиирин дагзып, ону 3 чыл болгаш чырыкче үндүрүп алырын күзээн.

Дараазында филология эртемнериниң кандидады Л.Мижит «Тыва литература төөгүзүнүң» I-ги томунуң үндүрүлгезиниң редакция коллегиязының, рецензентилерниң, авторларның тус-тузунда кылган ажылдары-биле, номнуң иштики тургузуу-биле таныштырган. I томда Тыва Арат Республика үезинде (1921-1944 чч.) тыва чечен чогаалдың тывылганының болгаш хевирлеттинип тургустунганының төөгү-генетиктиг шинчилелдериниң үндезин дөстери кирип турар.

Республиканың культурлуг амыдыралында онзагай болуушкунга өөрүшкүзүн эртемденнер, чогаалчылар болгаш башкылар илереткен. Ажыл-херекчи санал-онал, сактыышкыннар аразында ТГШИ-ниң литература секторунуң эртем ажылдакчылары С. Пюрбюнуң, С. Сарыг-оолдуң, С. Тамбаның чогаалдарын аянныг номчаан.

Ш.А. Мааты-оол,
ТГШИ-ниң литература секторунуң эртем ажылдакчызы.

http://tigi.tuva.ru

 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ