Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Дуңмамның чаңгыс харыызын дыңнаксадым PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
25.01.2012 21:54

 

Тываның эң ыраккы булуңу Мөңгүн - Тайганың Кызыл - Хая суурга 1957 чылдың июль 22-де малчын өг - бүлеге төрүттүнген бөдүүн башкы Борис Казырыкпайны билбес кижи ховар. Ол 2011 чылдың май 13 - те бажыңындан кежээкиниң 10 - 11 шак үезинде үнгеш, олчаан ис чок барган. Арага - дары - даа көңгүс ишпес, оожум - топтуг, хөй ажы - төлүн азырап алыр дээш, кызып ажылдап чораан кижи хенертен ис чок чиде бээрге, ооң чоок кижилеринге ол дег берге човулаң чок болур - дур, чонум. Бо өртемчейде та бар, та чок кижи, билдинмес. Оода чаңгыс катап: "Мен мында мен" дээн болза, та кайы хире улуг өөрүшкү болур ийик. Ажы - төлдү кижизидип, өөредип чораан, чонунга хүндүткелдиг башкы дуңмамның мынчалдыр чиде бергенинге канчаар - даа аажок хомудаар - дыр мен. Бодум 60 харлыг, улуг кижи мен. Ажы -төлүм чааскаан өстүрүп алгаш, эртем-билигге чедирип, өглеп-баштап алдым. Өөм ээзи аныяанда - ла чок апарган. Ынчангаш ажыг - шүжүг деп чүл дээрзин кончуг эки билир мен. Күжүр чонум, Борис Казырыкпайны көрген, бил­ген кижи болза, ыяап - ла сөглеп бээрин дилеп олур мен. Ол сөөлүнде Тываның гуманитарлыг шинчилел институдунга ажылдап турган.

Сээң чырык чер кырында чурттап чорууруңга бүзүрээр - дир бис. Халап эзир алганы ол бе, каржы дайзын четкени ол бе, кымга өш - өжээн турган ирги? Бо айтырыгларга харыыдан дыңнаан болза.

Угбазы Евдокия Артай - оол

http://orlan.tuva.ru

 

Обновлено 31.01.2012 12:01
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ