Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва-орус сөстүк

Сөстүк(Тенишевтиң-дир).doc

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва Википедия

 

Тыва солуннар

Кол арын
Лариса Шойгу озвучила тувинскую сказку для незрячих PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
10.03.2017 10:06
Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу приняла участие в благотворительной акции по созданию аудиокниг для слепых и слабовидящих граждан. Депутат озвучила тувинскую народную сказку «Мудрый филин».
Обновлено 10.03.2017 10:27
 
 
9-ку класстың доозукчуларының тыва дыл эртеминиң шылгалдазынга кылган хыналда хемчеглерниң материалдары PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
07.03.2017 19:53

Хүндүлүг коллегалар! Бо ажылдарны ТР-ниң Өөредилге яамызының Национал школа сайзырадыр институдунуң сайтызындан октап ап болур силер. http://irnsh.ru/2017/02/28/9-ku-klasstyn-doozukchularynyn-tyva-dyl/

 
 
Март 8-биле, эргим херээжен чон! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
07.03.2017 19:49

Обновлено 10.03.2017 10:17
 
   
"Алдын кажык" мөөрейи болуп эрткен PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
18.02.2017 08:43

 

Тыва үндезин культура төвүнүң "Алдын кажык" деп төлевилелин сонуургап, өөренип көргеш, Бии-Хем кожууннуң культура килдизи база тыва дыл башкылары сески классчыларның аразынга мөөрейни чарлааш, 2017 чылдың февраль 17-де Туранның №2 ортумак школазынга эрттирген. Уругларның белеткели эки, аас чогаалын шээжи-биле чугаалап, күүседип турары чогуур деңнелде, тыва идик-хевин каастапып кедип алганын жюри кежигүннери демдеглээн.

Обновлено 18.02.2017 09:29
 
 
Тыва дыл башкыларынга дилег-чагаа PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
20.01.2017 19:35

Менги Нагаан-оолович! Бөгүн кафедра хуралынга Ассоцияцияны бо айтырыгга дузалажырын дилээр деп шиитпир хүлээп алдывыс. Утказы мындыг:

Бо чылын бистин кафедравыс 2 мергежилге абитуриентилер алыр. 1. Тыва дыл, чогаал болгаш даштыкы дыл (экзаменнери: орус дыл, обществознание, тыва дыл болгаш чогаал (тест)). 2. Филология (экз.: литература, орус дыл, обществознание). Бирги таварылгада көдээ суурдан келген уруглар даштыкы дылга ЕГЭ дужаавайн, бисче кирип алгаш, даштыкы дыл (англи) болгаш тыва дыл башкызы кылдыр доозар аргалыг. Ийи дугаар мергежилге өөренип кирип алган уругларны тыва дылы, орус дылы шыырак, компьютер-биле эки ажылдап билир бедик мергежилдиг специалист кылдыр белеткээр деп сорулгалыг бис.Бо бөлүкке уругларны янзы-бүрү эртем проектилеринге база киириштирер сорулга бар.

Бир эвес кожуун бүрүзүнден 1-2 кижини тускай белеткээш, бисче чоруткан болза. Эн ылангыя "Филология" деп мергежилге литературага ЕГЭ-ге белеткээри чугула болуп турар.

Бо медээни кожууннарның тыва дыл, орус дыл башкыларынын методкаттыжыышкыннарынче чорудуп көрүңерем. Удавас ЕГЭ шилиир үези эрте бээр. 


Мира Бавуу-Cюрюн

Обновлено 20.01.2017 19:43
 
   
Чаа үнүп олурар Дагаа чылы-биле, эргим коллегалар!!! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
31.12.2016 08:04

 
 
Бады Салбырын тиилекчи болган! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
16.12.2016 06:08

Тываның улустуң чогаалчызы Салчак Калбакхөрекович Токаның төрүттүнгенинден бээр 2016 чылдың декабрь 15-те 115 чыл оюн демдеглээн. Бо талазы-биле республикада хемчеглер эгелей берген. ТР-ниң Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязы  "Кым сен, Тывыкы?" деп викторинаны декабрь 1-ден 15-ке чедир республикага школачылар аразынга  чарлаан турган.

Ниитизи-биле  30 ажыг школачы Бай-Тайга, Улуг-Хем, Бии-Хем, Тес-Хем база Кызыл хоорайның школаларындан  киришкен. Тес-хемчилер  эн-не идепкейлиг болганнар, ук кожууннун уруглар библиотеказынын ажылдакчыларынга конкурстун эрттирикчилери четтиргенин илередип тур.

Чурукта: Бады башкызы Алефтина Чадамба-биле.

Мɵɵрейниң түңнелдери:

Обновлено 18.12.2016 13:34
 
   
ПОЛОЖЕНИЕ о республиканском конкурсе творческих проектов PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
01.12.2016 19:35

« В творческой мастерской писателя» по произведениям основателя тувинской литературы, писателя, государственного деятеля С.К.Тока

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в рамках проекта конкурса творческих работ «В творческой мастерской писателя» по  произведениям основателя тувинской литературы, писателя, государственного деятеля С.К.Тока (далее – Конкурс).

 
   


Страница 1 из 25
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ